دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

معنا و دینانسانی ,معنا ,بودا ,انسان
انسانی ,معنا ,بودا ,انسان

خوانش از دین متفاوت است . دین میتواند مشتمل بر اموری باشد که نتیجتاً به آنچه که به معنویات مربوط است برسد ، آنچه که با روح و آرامش درونی انسان سر و کار دارد و برخی آدمیان در راه باور به معناگرایی ، زندگیِ خود را تحت‌الشعاع قرار میدهند . منظور از باور به دین ، گاهاً یک دین خاص نیست بلکه نوعی ملزوم بقاست.

  • با توجه به اینکه انسانها هیچکدام نمیتوانند دقیقا و مطلقا شبیه به هم باشند ، بهمین شیوه خلایق و آرزوها و نیازهای انسانی نیز مجزا از هم است . از باب نمونه انسان‌های نسبتاً ناآرام بلحاظ روحی که برای خطاهای خود بسیار شرمگین هستند و بسیار احساس گناه میکنند ، اینگونه آدمیان از معنویات لذت میبرند چونکه با آن ، حسِ رنجِ پس از گناه در درونشان را محو میکنند ولو با خودفریبی همراه باشد .
  • از متفکران پیشین میتوان بودا را نام برد ، بودا انسانی بود که بسیار به معانی ارج مینهاد و کل فلسفه‌اش مقابله با رنج از طریق معنادرمانی انسان بود . عرفای سده میانی و قبل و بعد نیز جمله آثار و آموزه‌هاشان بر پایه معنا و معناگرایی انسان بوده است . بودا یک جمله جالبی داشت که میگفت هر انسانی اگر با فکری پلید عمل بکند عاقبت رنج به سراغش خواهد آمد . وقتی ما بدانیم نیک و بدی ساختار عالم انسانی را ساخته خود بخود یک دیندار محسوب میشویم .

معنا و دین | ئاکام کامرانی

انسانی ,معنا ,بودا ,انسان

معنا و دینمنبع : معنا و دین
برچسب ها : انسانی ,معنا ,بودا ,انسان


مطالب مرتبط